पाँचथर

१) जिल्लाको नाम: पाँचथर
२) सदरमुकाम : फिदिम
३) क्षेत्रफल: १२४१ व.कि.मी.
४) सिमाना: पूर्व - भारतको सिक्किम र पश्चिम बंगाल पश्चिम- धनकुटा र तेह्रथुम उत्तर-ताप्लेजुङ दक्षिण - इलाम
५) हावापानी : अर्धउष्ण र समशितोष्ण
६) भौगोलिक अवस्था: अक्षांक्ष-२६ ४२' उत्तरदेखि २७ ०७' देशान्तर ८७ ४२' पर्ूवदेखि ८८ ०८' पर्ूव सम्म
७) भाषा : नेपाली, लिम्बु, र्राई, तामाङ, मगर, भोटे, शर्ेपा, आदि ।
८) तापक्रम: अधिकतम २८अ न्यूनतम १
मुख्य पर्यटकीय ठाउँहरु : तिम्बुपोखरी, जोरपोखरी, याशोकबजार, रबीबजार, आगेजुङ गुम्बा, सुके पोखरी ओयाम आदि ।
लिम्बु जातिको गरिमामय संस्कृतिले भरिपर्ूण्ा पाँचथर जिल्ल्ाा संस्कृतिक र ग्रामीण पर्यटन खष्ििबनभ त्यगचष्sm को सम्भावना रहेको जिल्ला हो । प्राकृतिक र धार्मिक दृष्टिकोणले महत्वपर्ूण्ा पाँचथर जिल्ला धरातलीय अवस्थितिको कारणले जैविक विविधता, जीवजन्तु, जडीबुटि लगायत ताल, तलैया, पोखरी, कुण्ड, झरना, मठमन्दिर र गुब्बा आदिले भरिपर्ूण्ा छ ।