तेह्रथुम

१) जिल्लाको नाम: तेह्रथुम
२) सदरमुकाम : म्याङलुङ
३) क्षेत्रफल: ९१८ व.कि.मी..
४) सिमाना: पूर्व - पाँचथर पश्चिम- धनकुटा, संखुवासभा उत्तर- ताप्लेजुङ, संखुवासभा दक्षिण - धनकुटा
५) हावापानी : अर्धउष्ण, समशितोष्ण, र ठण्डा हावापानी
६) भौगोलिक अवस्था: अक्षांक्ष-२६० ५९' उत्तरदेखि २७० १७' देशान्तर ८७० २५' पर्ूवदेखि ८७० ४२' पर्ूव
७) भाषा : नेपाली, लिम्बु, तामाङ्ग, शर्ेपा, मगर, गुरुङ्ग, र्राई आदि ।
८) तापक्रम: अधिकतम ३०० न्यूनतम ३.५०अ
मुख्य पर्यटकीय ठाउँहरु : बसन्तपुर, म्याङलुङ, संक्रान्ती बजार, चौहानडाँडा
कोशी अंचल अर्न्तर्गत सम्पर्ूण्ा पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित रहेको तेह्रथुम जिल्ला लिम्बु संस्कृतिको जीउँदो संग्रालय हो । प्राकृतिक स्रोतले भरिपर्ूण्ा तेह्रथुम जिल्ला साँस्कृतिक र ग्रामीण पर्यटनको सम्भावना विद्यामान रहेको छ । यस क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरुको लागि अत्यन्त महत्वपर्ूण्ा मानिने मूख्य स्थानहरु निम्नानुसार छन् ।